เทศบาลตำบลพรหมโลก 333 ถนนวิริยานุศาสน์ ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320 www.promlokcity.go.th