อัลบั้มภาพ "โครงการช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการมองเห็นในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 3 ราย"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > โครงการช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการมองเห็นในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 3 ราย ( ประกาศเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ) 
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 "นายรังสิต เฉลิมวรรณ" #นายกเทศมนตรีตำบลพรหมโลก และคณะ #มอบถุงยังชีพจากสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย เป็นโครงการช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการมองเห็นในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 3 ราย โดย สำนักปลัด งานพัฒนาชุมชน "พัฒนาทุกด้าน บริการฉับไว ทันใจทั่วถึง เป็นที่พึ่งของประชาชน"