อัลบั้มภาพ "โครงการขุดลอกคูระบายน้ำแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณหน้าโรงพยาบาลพรหมคีรี "

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > โครงการขุดลอกคูระบายน้ำแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณหน้าโรงพยาบาลพรหมคีรี ( ประกาศเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ) 
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 "นายรังสิต เฉลิมวรรณ" #นายกเทศมนตรีตำบลพรหมโลก #ดำเนินโครงการขุดลอกคูระบายน้ำแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณหน้าโรงพยาบาลพรหมคีรี "พัฒนาทุกด้าน บริการฉับไว ทันใจทั่วถึง เป็นที่พึ่งของประชาชน"