อัลบั้มภาพ "จัดกิจกรรม #จิตอาสาพัฒนา บริเวณโดยรอบสำนักงานเทศบาลตำบลพรหมโลก และวังปลาแงะ เพื่อเก็บ กวาดขยะ"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > จัดกิจกรรม #จิตอาสาพัฒนา บริเวณโดยรอบสำนักงานเทศบาลตำบลพรหมโลก และวังปลาแงะ เพื่อเก็บ กวาดขยะ ( ประกาศเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 )

 
วันที่ 15 ธันวาคม 2564 "นายรังสิต เฉลิมรรณ" #นายกเทศมนตรีตำบลพรหมโลก #สมาชิกสภาฯ ดำเนินการจัดกิจกรรม #จิตอาสาพัฒนา บริเวณโดยรอบสำนักงานเทศบาลตำบลพรหมโลก และวังปลาแงะ เพื่อเก็บ กวาดขยะ สิ่งปฏิกูลและปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความสวยงาม "พัฒนาทุกด้าน บริการฉับไว ทันใจทั่วถึง เป็นที่พึ่งของประชาชน"