อัลบั้มภาพ "ร่วมเปิดกิจกรรมรายวิชาเรียน การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมของบ้านผู้สูงอายุ และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > ร่วมเปิดกิจกรรมรายวิชาเรียน การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมของบ้านผู้สูงอายุ และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ( ประกาศเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 )
 
วันที่ 13 มกราคม 2565 "น.ส.จิรนันท์ อินทมุสิก" #ปลัดเทศบาลตำบลพรหมโลก บูรณาการร่วม #นายกเทศมนตรีตำบลพรหมโลก "ร่วมเปิดกิจกรรมรายวิชาเรียน การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมของบ้านผู้สูงอายุ และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน" วิทยากรจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ณโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพรหมโลก รุ่นที่ 4 ประจำปี 2565 "พัฒนาทุกด้าน บริการฉับไว ทันใจทั่วถึง เป็นที่พึ่งของประชาชน"