อัลบั้มภาพ "รับมอบตู้กดน้ำร้อน-เย็นจาก "นายธนะ ระวังวงศ์" #ผู้จัดการธ.ก.ส.สาขาพรหมคีรี #เพื่อมอบให้เทศบาลตำบลพรหมโลก บริการประชาชน "

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > รับมอบตู้กดน้ำร้อน-เย็นจาก "นายธนะ ระวังวงศ์" #ผู้จัดการธ.ก.ส.สาขาพรหมคีรี #เพื่อมอบให้เทศบาลตำบลพรหมโลก บริการประชาชน ( ประกาศเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 )


 
วันที่ 16 มีนาคม 2565 "นายรังสิต เฉลิมวรรณ" #นายกเทศมนตรีตำบลพรหมโลก รับมอบตู้กดน้ำร้อน-เย็นจาก "นายธนะ ระวังวงศ์" #ผู้จัดการธ.ก.ส.สาขาพรหมคีรี #เพื่อมอบให้เทศบาลตำบลพรหมโลก บริการประชาชน "ธ.ก.ส.ยกระดับชีวิตเกษตรกรไทย สู่สังคมที่ภาคภูมิใจ"