อัลบั้มภาพ "ร่วมกิจกรรมบริเวณอุทยานแห่งชาติน้ำตกพรหมโลก เพื่อรำลึก (ในหลวง ร.๙ - สมเด็จพระราชินี) เสด็จประพาสน้ำตกพรหมโลก "

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > ร่วมกิจกรรมบริเวณอุทยานแห่งชาติน้ำตกพรหมโลก เพื่อรำลึก (ในหลวง ร.๙ - สมเด็จพระราชินี) เสด็จประพาสน้ำตกพรหมโลก ( ประกาศเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 )

 
วันที่ 15 มีนาคม 2565 "นายรังสิต เฉลิมวรรณ" #นายกเทศมนตรีตำบลพรหมโลก #บูรณาการร่วม "อุทยานแห่งชาติเขาหลวง" #การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช #ภญ.นันทวัน วิเชียร #หมอผึ้ง #กลุ่มวิสาหกิจชุมชน #พล.ต.ไพศาล แสงบุตรดี ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก และประชาชน ร่วมกิจกรรมบริเวณอุทยานแห่งชาติน้ำตกพรหมโลก เพื่อรำลึก (ในหลวง ร.๙ - สมเด็จพระราชินี) เสด็จประพาสน้ำตกพรหมโลก เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2502 "พัฒนาทุกด้าน บริการฉับไว ทันใจทั่วถึง เป็นที่พึ่งของประชาชน"