อัลบั้มภาพ นายกเทศมนตรีตำบลพรหมโลก รับโล่รางวัล โรงเรียนผู้สูงอายุ ระดับจังหวัด ณ โรงแรมทวินโลตัส