แผนพัฒนา
 
ข้อบัญญัติ
 
   
   
   
   
             กองคลัง
             กองช่าง
             กองประปา
 

ข่าวกองทุน สปสช
     
ข่าวกองทุน สปสช การส่งโครงการของกองทุน สปสช.ทต.พรหมโลก
   
 

 

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์..... ถึง ชุมชน กลุ่มหรือชมรม ที่ต้องการทำโครงการ

เพื่อขอรับเงินสนันสนุนโครงการ จากกองทุนสปสช. ทต.พรหมโลก ให้ยื่นเสนอโครงการได้ที่กองสาธารณสุขภาย

ในเดือน มกราคม 2560 ใครที่สนใจทำงานสังคมและชุมชนด้านสุขภาพในเขตเทศบาล

เขียนโครงการเสนอกันเข้ามาเยอะๆนะครับ

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_071117_140714.jpg