แผนพัฒนา
 
ข้อบัญญัติ
 
   
   
   
   
             กองคลัง
             กองช่าง
             กองประปา
 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเทศบาลตำบลพรหมโลก เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสวนกลาง
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร ประกาศราคากลาง.pdf_040422_100638.pdf