แผนพัฒนา
 
ข้อบัญญัติ
 
   
   
   
   
             กองคลัง
             กองช่าง
             กองประปา
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ "ศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม" #สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังท้องถิ่นไทย
   
 

 

 

 

วันที่ 4 เมษายน 2565 "นายรังสิต เฉลิมวรรณ" #นายกเทศมนตรีตำบลพรหมโลก คณะผู้บริหาร #สมาชิกสภา และ "น.ส.จิรนันท์ อินทมุสิก" #ปลัดเทศบาลตำบลพรหมโลก ให้การต้อนรับ "ศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม" #สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังท้องถิ่นไทย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลพรหมโลก "พัฒนาทุกด้าน บริการฉับไว ทันใจทั่วถึง เป็นที่พึ่งของประชาชน"