แผนพัฒนา
 
ข้อบัญญัติ
 
   
   
   
   
             กองคลัง
             กองช่าง
             กองประปา
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนประชาชน
   
 

 

 

 

 

 

วันที่ 5 เมษายน 2565 "นายรังสิต เฉลิมวรรณ" #นายกเทศมนตรีตำบลพรหมโลก บูรณาการร่วม #กองทัพภาค4 #สมาชิกสภาฯ #ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนประชาชน #เนื่องจากน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนในเขตพื้นที่ทั้ง 13 ชุมชน "พัฒนาทุกด้าน บริการฉับไว ทันใจทั่วถึง เป็นที่พึ่งของประชาชน"