แผนพัฒนา
 
ข้อบัญญัติ
 
   
   
   
   
             กองคลัง
             กองช่าง
             กองประปา
 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเทศบาลตำบลพรหมโลก เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขยายท่อเมนประปาเทศบาลตำบลพรหมโลก โดยวางท่อ HDPE/PVC บริเวณสามแยกคอกสัตว์ - บริเวณอุทยานการศึกษา โรงเรียนวัดเขาขุนพนม
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร ประกาศราคากลาง..pdf_010622_133623.pdf
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ แบบ บก.01_0_010622_133623.pdf