แผนพัฒนา
 
ข้อบัญญัติ
 
   
   
   
   
             กองคลัง
             กองช่าง
             กองประปา
 

ข่าวกองทุน สปสช
     
ข่าวกองทุน สปสช ขอเชิญส่งโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนฯ ประจำปี 2562
   
 

 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพรหมโลก ขอเชิญชวนประชาชน ชุมชน หน่วยงานและองค์กรต่างๆที่มีความสนใจ เสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงาน สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร.075-396-163 ต่อ 114