แผนพัฒนา
 
ข้อบัญญัติ
 
   
   
   
   
             กองคลัง
             กองช่าง
             กองประปา
 

นโยบายการบริหารงานบุคคล
     
นโยบายการบริหารงานบุคคล ประกาศ เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับการไม่รับของขวัญ
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร ประกาศ เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับการไม่รับของ.pdf_080222_152058.pdf