อัลบั้มภาพ "ร่วมตรวจเชิงรุก แนะนำ และบังคับใช้กฎหมายในสถานการณ์ที่เสี่ยงและบุคคลเสี่ยงในพื้นที่อำเภอพรหมคีรี "

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > ร่วมตรวจเชิงรุก แนะนำ และบังคับใช้กฎหมายในสถานการณ์ที่เสี่ยงและบุคคลเสี่ยงในพื้นที่อำเภอพรหมคีรี ( ประกาศเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564 ) 
วันที่ 13 ตุลาคม 2564 "นายรังสิต เฉลิมวรรณ" #นายกเทศมนตรีตำบลพรหมโลก บูรณาการร่วมตรวจเชิงรุก แนะนำ และบังคับใช้กฎหมายในสถานการณ์ที่เสี่ยงและบุคคลเสี่ยงในพื้นที่อำเภอพรหมคีรี ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) "พัฒนาทุกด้าน บริการฉับไว ทันใจทั่วถึง เป็นที่พึ่งของประชาชน"