อัลบั้มภาพ "ดำเนินการขุดลอกคูระบายน้ำบริเวณชุมชนนาเสน -บ้านปึก #เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมให้กับชุมชน "

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > ดำเนินการขุดลอกคูระบายน้ำบริเวณชุมชนนาเสน -บ้านปึก #เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมให้กับชุมชน ( ประกาศเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 )

 
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 "นายรังสิต เฉลิมวรรณ" #นายกเทศมนตรีตำบลพรหมโลก #ดำเนินการขุดลอกคูระบายน้ำบริเวณชุมชนนาเสน -บ้านปึก #เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมให้กับชุมชน พัฒนาทุกด้านบริการฉับไว ทันใจทั่วถึง เป็นที่พึ่งของประชาชน"