อัลบั้มภาพ "ฝึกซ้อมแผนการปฏิบัติเมื่ออากาศยานอุบัติเหตุ ประจำปี 2565 ณ ค่ายวชิราวุธ"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > ฝึกซ้อมแผนการปฏิบัติเมื่ออากาศยานอุบัติเหตุ ประจำปี 2565 ณ ค่ายวชิราวุธ ( ประกาศเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 )


 
วันที่ 14 ธันวาคม 2564 "นายรังสิต เฉลิมวรรณ" #นายกเทศมนตรีตำบลพรหมโลก มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บูรณาการร่วมกองบินยุทธวิธีที่ 4 ค่ายวชิราวุธ #เพื่อฝึกซ้อมแผนการปฏิบัติเมื่ออากาศยานอุบัติเหตุ ประจำปี 2565 ณ ค่ายวชิราวุธ "พัฒนาทุกด้าน บริการฉับไว ทันใจทั่วถึง เป็นที่พึ่งของประชาชน"