อัลบั้มภาพ "โครงการอาหารสะอาดปลอดภัยปราศจากสารปนเปื้อน ประจำปี 2565"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > โครงการอาหารสะอาดปลอดภัยปราศจากสารปนเปื้อน ประจำปี 2565 ( ประกาศเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ) 
วันที่ 20 ธันวาคม 2564 "นายรังสิต เฉลิมวรรณ" #นายกเทศมนตรีตำบลพรหมโลก ประธานเปิด "โครงการอาหารสะอาดปลอดภัยปราศจากสารปนเปื้อน ประจำปี 2565" โดย "กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม" ณ ห้องประชุมผู้สูงอายุเทศบาลตําบลพรหมโลก "พัฒนาทุกด้าน บริการฉับไว ทันใจทั่วถึง เป็นที่พึ่งของประชาชน"